SAFE Kongress 2023

SAFE Kongress 2023

Andreas Kronhein - nov
Radisson Blu Atlantic Stavanger

Nå er påmeldingen åpen. OBS! Kun for særskilt innkalte og utvalgsmedlemmer i SAFE. Påmeldingsfrist er onsdag 25. oktober 2023, altså to uker før kongressen.

Kongressen er SAFE sitt høyeste organ. Kongressen skal være sammensatt av delegater fra alle klubbene i organisasjonen. Antall delegater fra hver klubb beregnes på bakgrunn av klubbens antall medlemmer. Alle klubber har rett til en delegat.

Videre gis det rett til ytterliggere en delegat for hvert 50 medlem. Antall delegater baseres på dokumenterte aktive medlemmer per 3 – tre – måneder før kongressen avholdes. I tillegg til ovenstående er forbundsstyrets medlemmer og valgte forbundssekretærer delegater til kongressen. Administrasjonsleder, ansattes representant, samt medlemmer i kontrollkomité og valgkomité, har møterett på kongressen med tale og forslagsrett.