Tap av helsesertifikat (Loss of license)

Tap av helsesertifikat (Loss of license)

Har du mistet helsesertifikat?

Du kan søke om Loss of license.  Gå til siden her.  https://www.oso.as/