SAFE Skolen Modul II

SAFE Skolen Modul II

SAFE Skolen Modul IV - Arbeidsrett Foto: Rebecca Bjerga| - nov
Hotel Victoria i Stavanger

Få en innføring i hva en tariffavtale er, hva kjennetegner en tariffavtale og tariffavtalens muligheter.

SAFE Skolen Modul II er et trinn videre fra SAFE Skolen Modul I. Du vil lære om individuell og kollektiv arbeidsrett. Hva en protokoll er, hvordan skrive en protokoll, saksbehandling, prosesser, rettstvister kontra interessetvister. Forhandlinger, arenaer. I tillegg blir en kjent med mange andre forskjellige klubber i organisasjonen.

SAFE dekker reise og opphold for alle kursdeltakerne. Vel møtt til to spennende dager i Stavanger.