Bemanningssituasjon i WCF – WIT (Sement avdelingen)