Nye datoer for mekling på Brønnserviceavtalen

Nye datoer for mekling på Brønnserviceavtalen

Brudd i lønnsforhandlingene på brønnserviceavtalen Foto: Gro Gullhaug

Nye datoer for lønnsforhandlingene mellom SAFE og Offshore Norge på brønnserviceavtalen er utsatt til den 17. og 18. juni i Oslo på grunn av sykdom på arbeidsgiversiden.

Lønnsforhandlingene mellom partene endte i brudd 15. mai. SAFE har sendt melding til Riksmekleren om plassfratredelse for 24 borevæskeingeniører i SLB. SAFE tar et begrenset uttak i første omgang, men har mulighet og trappe opp uttaket raskt. Produksjonen på norsk sokkel vil ikke bli berørt i første uttak.

– SAFE sine krav inn i forhandlingene er viktige punkt for medlemmene og er godt forankret i organisasjonen. Brønnservice har vært i en rivende utvikling og blir stadig utfordret, da må tariffavtalen følge etter og ta høyde for det som er arbeidshverdagen til våre medlemmer, sier forbunds- og forhandlingsleder Raymond Midtgård.

SAFE går inn i meklingen med et positivt innstilling, men har klare forventinger til motparten.

– Det økonomiske tilbudet må følge utviklingen i samfunnet og gjenspeile belasting og ansvar på våre medlemmer i leverandørkjeden på norsk sokkel, understreker Midtgård.

Martin Skogland, område- og klubbleder i SAFE i Slb, mener at lønnsnivået i brønnservice har blitt hengende etter sammenlignet med andre avtaler i energibransjen.

Martin Skogland Foto: Rebecca Bjerga

– Våre krav gjenspeiler mål om at våre medlemmer skal ha like arbeidsvilkår som ellers i bransjen. Brønnservice sitt lønnsnivå har havnet bakpå i forhold til andre avtaler i oljebransjen de siste årene, dette kan ikke fortsette. Det økonomiske tilbudet må derfor være minst like godt som resten av oljebransjen, slik at ulikheten ikke økes ytterligere. Forskjellene må utjevnes og fritiden må verdsettes likt i bransjen, sier Skogland.

Bedrifter SAFE organiserer på brønnserviceavtalen er:

  • SLB
  • Halliburton
  • Weatherford
  • Baker Hughes
  • Vetco Gray
  • Oceaneering
  • Subsea 7
  • Claxton