Oppdateringer om permitteringsvarsler i sement avdelingen.